117. Finish the Final Fight!

Rutger, Desano & Robby oordelen over de nieuwe games van de laatste tijd. Helldivers 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Berserk Boy en Balatro. Zijn dit games die we al een gouden medaille kunnen geven of heeft het een keerzijde? Dat en meer in deze episode.Laatste episodes: